Ngói lấy sáng 22 viên/m là sản phẩm ngói lợp lấy sáng cao cấp dành cho các dòng sản phẩm ngói 22 viên/m như Viglacera Hạ Long,Gốm Mỹ,Gốm Đất Việt,Gốm Hạ Long,Đông Anh