Ngói lấy sáng 10 viên/m là sản phẩm ngói lợp lấy sáng cao cấp dành cho các dòng sản phẩm ngói 10 viên/m như Viglacera Thăng Long, Prime,Takao,Toko,Vicenra …