Chính sách bảo mật

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng, Ngói lấy sáng.vn đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cá nhân và tổ chức khi mua hàng tại website như sau:

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu của website sẽ giúp Ngói lấy sáng.vn:

 • Nắm bắt được các yêu cầu, mong muốn của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
 • Giúp khách hàng cập nhật các thông tin chương trình khuyến mãi, sự kiện do chúng tôi tổ chức sớm nhất
 • Hỗ trợ khách hàng khi có khiếu nại, ý kiến một cách nhanh nhất

Phạm vi thu nhập thông tin

 • Họ và Tên
 • Địa chỉ
 • Email
 • Điện thoại
 • Nội dung cần liên hệ

Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin thu thập được Ngói lấy sáng.vn sử dụng cho các mục đích sau:

 • Giao hàng cho Quý khách đã mua hàng
 • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ cho khách hàng
 • Xử lý đơn hàng và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

Các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được chúng tôi lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân, tổ chức do khách hàng trong quá trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin dữ liệu khách hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho Quý khách hàng khi để lại thông tin đăng ký mua hàng, tham gia sự kiện cùng chúng tôi.

Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại khác. 

Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin khách hàng vào những việc hoàn toàn chính đáng, được sự đồng ý chấp thuận của khách hàng. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cho một bên thứ 3 nếu không được khách hàng đồng ý. Chỉ cung cấp thông tin của khách hàng khi nó có lợi với khách hàng và được sự cho phép của khách hàng. 

Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ phải cung cấp thông tin cho bên thứ 3 trong một số trường hợp sau:

 • Được sự cho phép của khách hàng
 • Theo yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, chính phủ, nhà nước khi xác nhận được việc làm đó là hợp pháp và không vi phạm pháp luật nhà nước Việt Nam

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Tên đơn vị: Ngói lấy sáng.vn
 • Địa chỉ: Số 302 Lê Văn Lương, An Tảo, Hưng Yên
 • Điện thoại: 0888 288 333

Cập nhật

Ngói lấy sáng.vn có quyền sửa đổi, cập nhật Chính sách bảo mật này tùy từng thời điểm thích hợp. Các phiên bản sửa đổi, cập nhật sẽ được đăng tải trên website. 

Việc khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Chính sách bảo mật được sửa đổi, cập nhật sẽ cấu thành sự đồng ý của khách hàng đối với Chính sách bảo mật như được sửa đổi, cập nhật.