Ngói sóng lấy sáng 9 viên/m

190.000 

Ngói sóng lấy sáng 9 viên/m là loại ngói đặc biệt để lấy ánh sáng và chống dột. Sản phẩm được lợp cùng với các loại ngói lợp xi măng 9 viên. Các sản phẩm ngói có cùng kích thước với các loại ngói tương ứng.