Ngói lợp lấy sáng 16 viên/m Gốm Mỹ

175.000 

Ngói lợp lấy sáng 16 viên/m Gốm Mỹ là một sản phẩm ngói nhựa cao cấp dành riêng cho dòng sản phẩm ngói 16 viên/m của Gốm Mỹ.  Tính bền cơ và độ cứng vững rất cao, độ trong viên ngói cao, lấy sáng đến 99%